top of page

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการน้ำอุปโภคแก่หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ และหมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการน้ำอุปโภคแก่หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ และหมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ เพื่อใช้ในการอุปโภคโดยนำไปใส่ภาชนะ (โอ่ง,ถัง) และบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำComments


bottom of page