top of page

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

นายทรงธิศักดิ์​ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่​จุดบริการประชาชน ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาล​ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านสาง


Commentaires


bottom of page