top of page

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและชิงเผาใบไม้และวัชพืช ณ วัดอนาลโยทิพยาราม บริเวณลานพระพุทธลีลา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ก่อนที่จังหวัดพะเยาได้มีการประกาศห้ามเผาในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง

Comments


bottom of page