top of page

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยแม่พาด ตามโครงการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยแม่พาด ตามโครงการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงบประมาณ 30 ล้านบาท โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ช่างกรมชลประทานและกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมลงพื้นที่สำรวจฯ ท่านผู้ว่าราชการฯ ได้พบปะพูดคุยกับคุณธีร คำภีระ และคุณสายสุนีย์ ลี ได้อุทิศที่ดินจำนวน 1 งาน ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำและเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงโคพันธุ์บรามั่นสายสุนีย์ฟาร์มและคอกวัวชาวบ้าน ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจComentarios


bottom of page