top of page

พนักงานกองช่างร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการตัดหญ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้พนักงานกองช่างร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการตัดหญ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่) เพื่อปรับภูมิทัศน์และปรับทัศนียภาพให้สวยงาม


Comments


bottom of page