top of page

พนักงานกองช่าง ช่วยกันรื้อท่อประปาภูเขา ท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว ออกจากฮ่อมปันนางถึงสามแยกจำบอน

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่าง ช่วยกันรื้อท่อประปาภูเขา ท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว ออกจากฮ่อมปันนางถึงสามแยกจำบอน

Comments


bottom of page