top of page

พนักงานกองช่าง นำเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมือง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง และพนักงานกองช่าง นำเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสายบ้านสางเหนือ-วัดโบสถ์ เนื่องจากลำเหมืองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุกเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไม่สามารถไหล่ผ่านได้ กองช่างจึงได้ดำเนินขุดลอกลำเหมืองดังกล่าว เพื่อให้น้ำไหลผ่านComments


bottom of page