top of page

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงาน วัด

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงาน วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ใบไม้แห้ง กวาดถนน เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณสำนักงานให้น่าอยู่และร่มรื่น

Kommentare


bottom of page