top of page

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เข้าร่วมชี้แจงโครงการและแนะนำคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทุกศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต ณ พื้นที่ตำบลบ้านสางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page