top of page

พิธีเปิดป้ายลานกีฬา ฮักบ้านสางใต้ โดยมี นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายลานกีฬา ฮักบ้านสางใต้ โดยมี นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง,นายทูล เวชกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ ,นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา , นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา และคณะ นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นพร้อมคณะ พี่น้องประชาชนบ้านสางใต้ เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ บริเวณลานวัดบ้านสางใต้
Комментарии


bottom of page