top of page

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลบ้านสาง ในนามตัวแทนของพี่น้องตำบลบ้านสางกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้


Commentaires


bottom of page