top of page

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลฯ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง และนายวรพล ขยันขาย เจ้าพนักงานป้องกันฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย


Comments


bottom of page