top of page

มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จากการตักบาตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จากการตักบาตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 45 ราย


Commentaires


bottom of page