top of page

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการและ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ร่วมปลูกต้นสารภี


Comments


bottom of page