top of page

รับมอบ น้ำดื่ม ไข่ แอลกอฮอล์ ยา จากคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วย นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบกและพนักงานเทศบาล รับมอบ น้ำดื่ม ไข่ แอลกอฮอล์ ยา จากคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา เพื่อมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลบ้านสางต่อไปComments


bottom of page