top of page

ร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ พื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ พื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page