top of page

ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 5

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ้านสาง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง) ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


Comentários


bottom of page