top of page

ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ,6,7 และ 8

วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ้านสาง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง) ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ,6,7 และ 8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสาง


Commentaires


bottom of page