top of page

ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 , 4 และ9

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ้านสาง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง) ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 , 4 และ9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page