top of page

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเศษหญ้า เศษใบไม้ เก็บขยะ ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจและนายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเศษหญ้า เศษใบไม้ เก็บขยะ ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page