top of page

ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดย นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ จุดพระยืน ณ ลานอเนกประสงค์วัดอนาลโย


Comments


bottom of page