top of page

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป


Comments


bottom of page