top of page

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสาง

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนและหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา และคณะ ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
コメント


bottom of page