top of page

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสางและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง อสม. ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง และจัดเตรียมสถานที่พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด ณ วัดโบสถ์


Comentários


bottom of page