top of page

ร่วมประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้มีการขับเคลื่อนการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของปลา ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับให้ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและทำให้อาหารปลอดภัยจากพยาธิ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ เข้าปฏิบัติงานพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค นายวชิระ ทะยศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง และเข้าปฏิบัติงานพื้นที่ ปลาส้มสมศักดิ์-นงเยาว์ บ้านสันเวียงใหม่ ปลาส้มแม่นงคราญและปลาส้มแม่ทองปอน

Comments


bottom of page