top of page

ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณไหล่ทางถนนระหว่างบ้านเหล่า หมู่ที่ 9

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณไหล่ทางถนนระหว่างบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ถึง บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

Comments


bottom of page