top of page

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 อปท. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยนายวรพล ขยันขาย เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 อปท. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ


Comentários


bottom of page