top of page

ร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลบ้านสาง ร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง (วัดสางใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดและอนุรักษ์วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป ส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนช่วยกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดสางใต้)


Comments


bottom of page