top of page

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Commentaires


bottom of page