top of page

ลงนามบันทึกข้อตกลง (SDG)​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (SDG)​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายComments


bottom of page