top of page

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ หมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ และวัดโบสถ์


Comentarios


bottom of page