top of page

ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจนในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านสาง จำนวน 13 ราย

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางสาวฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจนในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านสาง จำนวน 13 รายร่วมกับนางรักษิณา วงศ์ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสางและคณะครู เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page