top of page

วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาววารุณี กันทะวัง ปลัดอำเภอ นายศราวุฒิ หงษ์ทอง พัฒนากรตำบล นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แต่ละหมู่บ้าน คณะทำงาน ตำบลบ้านสาง ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Yorumlar


bottom of page