top of page

วมสำรวจโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายธนวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ นางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชนและนายทรงเกียรติ ห้วยลึก นายช่างโยธา ร่วมสำรวจโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 1 ราย นายจันทร์ สมควร หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 30,000 บาท


Comments


bottom of page