top of page

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา สอบเคสช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อมาซ่อมแซมบ้าน รายนายบุญยฝาง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา สอบเคสช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อมาซ่อมแซมบ้าน รายนายบุญยฝาง ทาวงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมสอบเคส


댓글


bottom of page