top of page

สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ วัดโบสถ์ และอาคารสวนสุขภาพฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเ

นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขและผู้นำฝ่ายปกครอง นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง ร่วมกับ นางสาววารุณี กันทะวัง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐของตำบลบ้านสาง ณ สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ วัดโบสถ์ และอาคารสวนสุขภาพฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาComments


bottom of page