top of page

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดทำโครงการช่วยเเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดทำโครงการช่วยเเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดจำนวน 500 บาท จำนวน 1 ราย นางบัวผัด ศรีบุญเรือง พิการทางการเห็น หมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ โดยมีนายสมพิศ หวานใจ และนายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบComentários


bottom of page