top of page

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง มอบน้ำดื่ม ไข่ ยา ให้กับผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสCovid

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาฯ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง มอบน้ำดื่ม ไข่ ยา ให้กับผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลบ้านสาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อコメント


bottom of page