top of page

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ในการลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU)

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ในการลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมีเป้าหมายสัมฤทธิ์ คือ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาComentários


bottom of page