top of page

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางทั้ง 2 เขต ดำเนินการตัดหญ้า 2 ข้างทาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางทั้ง 2 เขต ดำเนินการตัดหญ้า 2 ข้างทาง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางComments


bottom of page