top of page

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลบ้านสาง เพื่อประชุมทีมพี่เลี้ยง กปท/LTC

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลบ้านสาง เพื่อประชุมทีมพี่เลี้ยง กปท/LTC และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page