top of page

สำรวจและเตรียมความพร้อมการเปิดประตูน้ำ เพื่อแบ่งน้ำจากลำเหมือง

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยนายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาฯ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ นายอาชันทร์ สมควร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น สำรวจและเตรียมความพร้อมการเปิดประตูน้ำ เพื่อแบ่งน้ำจากลำเหมือง (อ่างเก็บน้ำแม่ตุ่น) ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ณ ฝายบ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุ่น
Comments


bottom of page