top of page

สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 7 วัด "

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกัน "สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 7 วัด "เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2564Comments


bottom of page