top of page

หลวงชนบทจังหวัดพะเยา ที่อนุมัติกากยางให้จำนวน 500 คิว เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่อนุเคราะห์รถตักกากยางพร้อมท่อซีเมนต์อัดแรงและสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ที่อนุมัติกากยางให้จำนวน 500 คิว เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยได้ดำเนินการปรับเกรดถนนแต่ละสายที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาComments


bottom of page