top of page

มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ รายนายราเชนทร์ ทาวงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพะเยา มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ รายนายราเชนทร์ ทาวงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก โดยมี นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางสาวฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ เทศบาลตำบลบ้านสาง กราบขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูง

Comments


bottom of page