top of page

ออกตรวจการณ์บริเวณห้วยครกเหนือและบริเวณรอบ ๆ พระพุทธรูปทองคำ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ/นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกฯ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ออกตรวจการณ์บริเวณห้วยครกเหนือและบริเวณรอบ ๆ พระพุทธรูปทองคำ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม เพื่อป้องกันไฟป่าและการเผาป่า


Comments


bottom of page