top of page

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางสาวสุดา ไทยใหม่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านสาง และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา


コメント


bottom of page