top of page

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองพะเยา ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ รายนายปี๋ โนสี หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว นายทอง โยวัง หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง อสม.ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพ
Commentaires


bottom of page