top of page

ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้และหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางดรุณี หล้าเฟย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้และหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ณ วัดบ้านงิ้ว


Comments


bottom of page