top of page

ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานเทศบาล ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว พื้นที่หมู่ที่ 3 ,4 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว


Comments


bottom of page